Dijital Okuryazarlığa Giriş

Dijital Okuryazarlığa Giriş - Öğretmen Kılavuzu

Dijital Okuryazarlığa Giriş

Dijital Okuryazarlığa Giriş kitabı, öğretim programındaki tüm sınıf düzeylerindeki kazanımlarla (en alt 1.düzeyden 4.düzeye kadar) uyumlu basitten karmaşığa doğru ilerleyen ve 1.sınıftan 4.sınıfa kadar öğrencilerin ön-bilgileri doğrultusunda istenilen sınıf düzeyinde kullanılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Kitap, ilkokul 1-4. sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi öğretim programları referans alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, bilişim teknolojileri öğretmenleri tarafından da sınıf öğretmenleri tarafından da kullanılabilir. Dijital Okuryazarlığa Giriş kitabı, dijital okuryazarlık konusunda pedagojik bilgisini geliştirmek isteyen tüm öğretmenler için uygun ipuçları ve yönlendirmeler içermektedir.

Dijital Okuryazarlığa Giriş kitabı, öğrencilerin çevrelerindeki teknolojik araçları tanımasını, tanımlamasını ve doğru kullanmasını amaçlayan kazanımlarla birlikte İnternet kullanımına yönelik konuları da içermektedir.

Bilişim teknolojilerine ilişkin temel kavramlarla birlikte farklı bilişim teknolojilerinin olumlu ve olumsuz yönlerini tartışmasına yönelik etkinliklere yer verilmiştir. Bu çerçevede, öğrencilerin bilişim teknolojilerinin günlük hayata

Dijital Okuryazarlığa Giriş - Öğrenci Etkinlik Kitabı

Dijital Okuryazarlığa Giriş

katkılarını tartışması ve teknolojinin yararlı ve zararlı olabileceği durumları ayırt edebilmesi beklenir. Kitapta konular salt kavramsal düzeyde ele alınmamış, öğrencilerin zihinsel üretim süreçleri de desteklenecek şekilde teknolojinin yararlı kullanımına yönelik öneriler geliştirmesine ve teknolojinin faydalı ve zararlı kullanımına örnek teşkil edecek ürünler geliştirmesine yönelik etkinlere yer verilmiştir.

Dijital Okuryazarlığa Giriş kitabında, genelde teknolojik araçların, özelde bilgisayarların farklı amaçlar için kullanılabileceği vurgulanmıştır. Bilgisayarın bileşenleri ve bileşenlerinin kullanım amaçlarına yer verilmiştir. Bu çerçevede, kitapta bilgisayar bileşenleri (giriş, çıkış, depolama ve işlem birimlerini) öğrencilerle tanıştırır ve donanım ve yazılım arasındaki farkların ayırt edilmesine yönelik örneklere yer verilir.

Günümüzde İnternet kullanımındaki en önemli kavramlardan birisi etik kavramıdır. Dijital Okuryazarlığa Giriş kitabında, öğrencilerin İnternet kullanırken uyulması gereken etik kuralları fark etmelerine yönelik içeriklere yer verilmiştir. Etik ile ilgili kavramların yanı sıra kişisel gizlilik ve  güvenlik ile ilgili kavramlar da kitabın vurguladığı kavramlar arasında yer alır.

Kitapta, iletişim kurma, araştırma yapma ve iş birliği sağlama sürecinde teknolojinin ve İnternet’in önemi tartışılır. Bu kapsamda geçmişten günümüze iletişim teknolojilerindeki değişim, İnternet’i kullanmak için gerekli yazılımlar, tarayıcı (browser) kavramı ve işlevi üzerinde durulur. Arama motoru kavramı öğrencilerle tanıştırılarak, öğrencilerin İnternet üzerinde basit düzeyde araştırma yapmaları sağlanır. Ulaşılan bilginin kaynağının önemi vurgulanır.  Bu süreçte ulaşılan her bilginin doğru olmayacağını üzerinde durulur ve bilginin güvenilir kaynaklardan araştırılması gerektiğinin altı çizilir.


PowerPoint Sunumları

KONU SUNUMU İNDİR
D1.E1.1 Teknolojik Çevrem Sunumu
D1.E2.2 Afiş Yapıyorum Sunumu
D1.E11.1 İnternet Tarayıcısı Nasıl Çalışır Sunumu
D1.E11.2 Web Sitelerini Tanıyorum Sunumu
D1. E14.1 Dijital İçerik Geliştiriyorum Sunumu

 

Konu Videoları

KONU VİDEOYU İNDİR
D1.E4.2 Bilgisayar Sistemleri
D1.E6.1 İçinde Neler Oluyor
D1.E7.1 Etik Kurallar
D1.E8.3 Hacivat ve Karagöz Siber Zorbalara Karşı
D1.E9.1 Sosyal Medyadaki Tehlikeler
D1.E12.1 İnternet’te Arama Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz

 

Konu Uygulamaları

KONU İNDİR ÇALIŞTIR
D1.E2.1 Teknolojiyi Tanıyorum
D1.E5.2 Sorunları Çözüyorum
D1.E8.1 Bilgilerimi Doğru Kişilerle Paylaşıyorum
D1.D9.2 Doğru Parolayı Arıyorum