Fiziksel Programlama – MBlock Etkinlikleri

Blok Tabanlı Programlama: Scratch Etkinlikleri - Öğrenci Etkinlik Kitabı

Blok Tabanlı Programlama – mBlock Etkinlikleri

Fiziksel Programlama: mBlok Etkinlikleri kitabı, öğretim programındaki tüm sınıf düzeylerindeki kazanımlarla (en alt 1.düzeyden 4.düzeye kadar) uyumlu basitten karmaşığa doğru ilerleyen ve 1.sınıftan 4.sınıfa kadar öğrencilerin ön-bilgileri doğrultusunda istenilen sınıf düzeyinde kullanılabilecek biçimde hazırlanmıştır.
 
Kitap, ilkokul 1-4. sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi öğretim programları referans alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, bilişim teknolojileri öğretmenleri tarafından da sınıf öğretmenleri tarafından da kullanılabilir. Fiziksel Programlama: mBlock Etkinlikleri kitabı fiziksel programlama konusunda, özelde mBlock ile program geliştirmede, pedagojik bilgisini geliştirmek isteyen tüm öğretmenler için uygun ipuçları ve yönlendirmeler içermektedir.
 
Kitap, mBlock ara yüzü ile mBot’un özelliklerinin tanıtılması ve mBlock ve mBot bağlantılarının nasıl gerçekleştirileceği konularından sonra her bir konu başlığında mBot ile uygulama geliştirme sürecini örnek senaryolar üzerinden anlatır. “Polis Işıkları” uygulamasında mBot üzerinde bulunan LED’leri yakıp söndüren algoritma geliştirilir. “Müzik Çalalım” uygulamasında buzzer ile müzik çalan algoritma geliştirilmektedir.

“Aramızdaki Mesafe Ne Kadar?” uygulamasında ultra sonik sensör ile mesafe ölçen uygulama geliştirilmektedir.

Fiziksel Programlama - MBlock Etkinlikleri - Öğrenci Etkinlik Kitabo

Fiziksel Programlama – MBlock Etkinlikleri

“Hareket Halinde” uygulamasında öğrenciler mBot üzerinde bulunan motor ve tekerler ile mBotu hareket ettiren algoritma geliştirir. “Kaç mBot Kaç!” uygulaması ile öğrenciler motor, tekerler ve ultra sonik sensör ile engelden kaçan algoritması üzerinde çalışırlar. Takip eden uygulama “Çizgimi Bozmam” ile hareket mekanizması ve algoritma süreci öğrenilen mBot’a bu sefer çizgi izleyici sensör ile çizgi izleyen özellik kazandırılır.

Konu anlatımları ve uygulama örneğinden sonra öğrencilerin iki başlıklı ile öğretim süreci üzerine düşünmeleri planlanır. “Neler Oluyor” başlığı ilgili uygulamanın blok algoritma adımlarını açıklamaktadır. “Sıra Sizde” etkinliği ile de öğrencilerin öğrendikleri bilgiler doğrultusunda farklı senaryolar için algoritma geliştirmeleri beklenilmektedir. Böylece öğrencilerin, farlı problem çözümleri için yaratıcı düşünme becerileri kazanmaları hedeflenmektedir. Örneğin, “Hareket Halinde” uygulamasında öğrencilerin daha önceden öğrendikleri bilgileri de kullanarak mBot’u hareket ettirmeden önce 1 saniye ışık ve ses çıkaran algoritmayı denemeleri beklenilmektedir. Dönem sonunda da öğrencilerin edindikleri bilgiler ve uygulama deneyimleri ışığında verilen bir senaryo dahilinde proje geliştirmeleri ve ürünlerini arkadaşlarına sunmaları planlanmıştır.

 

 


Tamamlanmış mBlock Etkinlikleri

ETKİNLİK ADI mBlock DOSYASINI İNDİR
D4.E2.1 Polis Işıkları
D4.E3.1 Müzik Çalalım
D4.E4.1 Aramızdaki Mesafe Ne Kadar?
D4.E5.1 Hareket Halinde
D4.E6.1 Kaç mBot Kaç!
D4.E7.1 Çizgimi Bozmam