İletişim

Kocaeli Üniversitesi bünyesinde yürütülen ve başarıyla tamamlanmış olan “İlkokul Düzeyinde Programlama Öğretiminin Öğrencilerin 21. Yüzyıl Becerilerine (İşbirliği Ve İletişim, Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme, Yaratıcılık ve Yenilenme) ve Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerine Etkileri” başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi’nin Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü proje üyeleri şu şekildedir:

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Funda Dağ, fundadag@kocaeli.edu.tr
Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Evren Şumuer, evren.sumuer@kocaeli.edu.tr
Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Levent Durdu, levent.durdu@kocaeli.edu.tr

Proje web sitesi: http://www.dusunencocuklar.com
Proje e-posta hesabı: dusunencocuklar@gmail.com 
Adres: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe Yerleşkesi, 41001, İzmit/KOCAELİ

 

 

Projenin paydaş okulu, Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu için

Müdür: Necmettin Türkmen
Müdür Yardımcısı: İbrahim Bulut, Dinçer Torun

Adres: Yenişehir Mah. Ahmet Ziya Sok. No.28 İzmit KOCAELİ
Telefon: 0 (262) 323 8221
Okulun resmi web sitesi http://vsabaz.meb.k12.tr/ adresinden ziyaret edilebilir.