Bilgisayarsız Etkinliklerle Algoritma

Dijital Okuryazarlığa Giriş - Öğretmen Kılavuzu

Bilgisayarsız Etkinliklerle Algoritma

Bilgisayarsız Etkinliklerle Algoritma kitabı, öğretim programındaki tüm sınıf düzeylerindeki kazanımlarla (en alt 1.düzeyden 4.düzeye kadar) uyumlu basitten karmaşığa doğru ilerleyen ve 1.sınıftan 4.sınıfa kadar öğrencilerin ön-bilgileri doğrultusunda istenilen sınıf düzeyinde kullanılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Kitap, ilkokul 1-4. sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi öğretim programları referans alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, bilişim teknolojileri öğretmenleri tarafından da sınıf öğretmenleri tarafından da kullanılabilir. Bilgisayarsız Etkinliklerle Algoritma kitabı bilgi-işlemsel düşünme konusunda pedagojik bilgisini geliştirmek isteyen tüm öğretmenler için uygun ipuçları ve yönlendirmeler içermektedir.

Bilgisayarsız Etkinliklerle Algoritma kitabı, öğrencilerin bilgisayarların komutla çalıştığını ve farklı amaçlar için kullanılabileceğini fark ederek, bilgisayarların günlük yaşantımızda bir çok işlem için kullanıldığını ve tüm bu süreçlerin bilgisayarların programlanmasıyla gerçekleştiğini vurgulamaya çalışır.

Öğrencilere günlük yaşamla ilgili işlem akışlarının bilgisayarların izleyeceği algoritmalar olduğu fark ettirilmeye çalışılır. Farklı problemlerin çözümü için mantıksal sorgulamalardan yola çıkarak farklı işlem adımları (işlem akışı – algoritma) olduğu gösterilmeye çalışılır.

Dijital Okuryazarlığa Giriş - Öğrenci Etkinlik Kitabı

Bilgisayarsız Etkinliklerle Algoritma

Öğrencilerin farklı algoritmalar üretebilecek, karışık biçimde verilen işlem adımlarını mantıksal olarak sıralayabilecek, bir algoritmanın sonucunu tahmin edebilecek düzeye gelebilecekleri etkiliklerle tanıştırılması hedeflenmiştir.

Öğrencilerin, basit, günlük yaşamla ilgili problemin çözümü için algoritma oluşturması beklenir. Günlük yaşamla ilgili(ve matematik, fen ve sanat dersleriyle ilgili) problemin çözümü hakkında veri toplayarak, verileri özelliklerine göre sıralayarak, verileri için görselleştirme yapmalarını sağlayacak etkinliklere yer verilmiştir.

Öğrencilerin, bir problem çözümü için sözde kod yazabilmeleri, bir algoritmayı test edebilmeleri ve hazır bir algoritmadaki hataları ya da kendi yazdığı algoritmadaki ayıklayabilmeleri bu kitabın hedefler arasında yer almaktadır. Bir problemin alt problemleri bölünerek analiz edilmesi ve bir problemin farklı çözümlerinin olabileceğinin keşfedilmesi kitabın içerdiği önemli kazanımlar arasında yer almaktadır

Tüm bu süreçler, öğretim sürecinde bilgisayarsız etkinliklerle gerçekleştirilir. Önemli olan öğrencilerin problem çözümlerine analitik yaklaşma becerileri kazanmaları, günlük yaşantı problemleri için farklı çözüm önerileri üretebilmeleri ve bu önerileri için sözde kod ve algoritma yazabilmeleridir.

 

 


Konu Videoları

KONU VİDEOYU İNDİR
D2.E1.1 Programlama Nedir?

BBC Learning  tarafından geliştirilen “What Is Coding” orijinal İngilizce videosuna https://www.youtube.com/watch?v=XMZFUnAgOqs bağlantısından, Türkçe videoya da https://www.youtube.com/watch?v=PG0JX0YHkz8 bağlantısından erişilebilir.
D2.E1.1 Algoritma Nedir?

BBC Learning tarafından geliştirilen “What Is An Algorithm” orijinal İngilizce videosuna https://www.youtube.com/watch?v=Da5TOXCwLSg bağlantısından erişilebilir. Proje ekibi tarafından video için Türkçe seslendirme yapılmıştır.